Czym jest automatyzacja procesów sprzedaży?

Automatyzacja procesów sprzedaży powoduje zwiększenie wydajność oraz znaczną poprawę pracy zespołu. Automatyzacja procesów sprzedaży jest bardzo widoczna w wielu branżach. Automatyzacja procesów sprzedaży w poszczególnych firmach pozwala na osiągnięcie wielu celów.

Automatyzacja procesu sprzedaży na przykładzie sklepu internetowego.

Automatyzacja procesu sprzedaży w sklepie internetowym przedstawia się w następujący sposób:

 1. Złożenie zamówienia przez klienta.
 2. System dokonuje sprawdzenia czy warunki takie jak dostępność towaru i brak dodatkowych uwag od klienta są spełnione.
 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi system kieruje zamówienie klienta do realizacji.
 4. System sam drukuje dokumenty magazynowe oraz list przewozowy dla kuriera. Dodatkowo sam przesyła potrzebne dokumenty do magazyniera.
 5. System sam wystawia fakturę lub paragon, który potem również przesyła do klienta na adres poczty elektronicznej.

Proces jest inicjowany przez klienta, a pracownicy mają w obowiązku reagowanie w przypadku gdy zamówienie nie spełnia określonych wymagań. W przypadku braku automatyzacji procesów sprzedaży cały proces obsługi zamówienia byłby dłuższy. Brak automatyzacji powoduje, że proces realizacji złożonego zamówienia przez klienta wyglądałby następująco:

 1. Złożenie zamówienia przez klienta.
 2. Pracownik sam dokonuje sprawdzenia czy spełnione są warunki takie jak dostępność towaru i brak dodatkowych uwag od klienta.
 3. W przypadku spełnienia pracownik samodzielnie kieruje zamówienie do realizacji.
 4. Pracownik samodzielnie dokonuje przygotowania odpowiednich dokumentów. Samodzielnie również przesyła dokumenty do magazyniera.
 5. Pracownik samodzielnie wystawia fakturę lub paragon i przesyła do klienta.

W przypadku braku automatyzacji bardzo wyraźnie widać jak więcej obowiązków ma pracownik.

Opłacalność automatyzacji procesów sprzedaży.

Automatyzacja procesów sprzedaży to wielkie korzyści dla naszej firmy, ponieważ pozwala nam to na obsługiwanie w ciągu jednego dnia większej ilości zamówień w szybkim czasie. Krótki czas realizacji zamówienia poprzez wykorzystanie automatyzacji spowoduje, że nasz klient będzie zadowolony. Zadowolenie klienta przełoży się na kolejne decyzje zakupowe.Wykorzystywanie automatyzacji procesów sprzedaży powoduje zmniejszenie ryzyka błędów, które mogą zostać popełnione przez pracownika.

Zastosowanie automatyzacji procesów sprzedaży.

Automatyzacja procesów sprzedaży jest stosowana w przypadku przedstawicieli handlowych obsługujących klientów w terenie. Przedstawiciel handlowych pracujący w terenie może wykorzystać system do zbierania zamówień i automatycznego przekazywania ich do firmy. Oto przykład, który dokładnie zobrazuje nam automatyzację sprzedaży w przypadku terenowych handlowców.

 1. Przedstawiciel handlowy składa zamówienie w systemie.
 2. Zamówienie jest widoczne w firmie.
 3. System sprawdza czy towar jest dostępny.
 4. System przygotowuje dokumenty magazynowe i drukuje fakturę lub paragon.

W czasie kiedy nasz handlowiec wraca do firmy zamówienie dla klienta jest już gotowe. W przypadku braku automatyzacji nasz handlowiec musiałby zapisać zamówienie na papierze i po przyjedzie do firmy dopiero przekazałby zamówienie do realizacji. Automatyzacja procesu sprzedaży to oszczędność czasu.

 

Oceń post