Klaps – jeszcze karcenie, czy już przemoc?

W czasach naszych dziadków i rodziców karcenie poprzez klapsa było czymś normalnym i służącym odpowiedniemu wychowaniu oraz ukierunkowaniu dziecka w poprawny tok myślowy. Stosunkowo nie tak dawno danie dziecku klapsa na ulicy nie było czymś co zwracało uwagę innych osób. Sytuacja ta zmieniła się bowiem około dekady temu, gdy organizacje pozarządowe rozpoczęły propagandę na temat bezstresowego wychowywania dzieci. Oczywiście kwestia wychowywania dzieci, jest kwestią sporną. Gdyż każdy z rodziców ma inne spostrzeżenia na temat kształtowania mentalności u dzieci.

Kiedyś, a dziś

Jak wskazują statystyki w obecnych latach tak zwane bezstresowe wychowywanie dziecka jest tematem powszechnym, aczkolwiek powszechną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę jest też to, iż dzieci czują się coraz bardziej bezkarne, co przejawia się złym zachowaniem zarówno w szkole, jak i na podwórku. Oczywiście należy zaznaczyć, że nadmierne bicie dziecka nie jest czymś dobrym, a wręcz przeciwnie. Aczkolwiek mały klaps za znaczne przewinienie nie ma znaczenia dla demoralizacji dziecka, bądź jego negatywnego odbioru w stosunku do rodziców. Wręcz przeciwnie, dziecko w taki sposób widzi, iż to właśnie rodzic jest tą osobą, którą należy szanować i się jej słuchać.

Zjawiska takiego nie należy mylić z sytuacjami, w których dziecko trafia pobite do szpitala, gdyż są to sytuacje nadmiernie patologiczne i godne potępienia. Natomiast chodzi tutaj o to, aby pokazać dziecku, iż źle postąpił i mieć pewność, że nie postąpi w taki sposób w przyszłości. Statystyki pokazują, że jeszcze 15-20 lat tematu przemoc i demoralizacja ze strony dzieci była o wiele niższa, niż obecnie. Wpływ na to ma z pewnością zmiana stosunków, które panują między rodzicem, a dzieckiem w obecnych czasach.

Należy zaznaczyć również, że klaps dany dziecku nie jest przemocą, jeżeli jest umiarkowanie zastosowany, a dziecko wie, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. Należy także wytłumaczyć dziecko dlaczego źle postąpił i zasugerować, aby nie zachowywał się tak w okresie późniejszym.

Oceń post