Co to są całościowe zaburzenia rozwoju?

Całościowe zaburzenia rozwoju (CZR) to schorzenia coraz częściej diagnozowane. Dotykają dzieci we wczesnym dzieciństwie i charakteryzują się trudnościami w kontaktach społecznych, problemami z komunikacją oraz nietypowymi formami zachowań. Inaczej mówiąc dziecko chorujące na CZR nie posiada umiejętności odpowiednich do swojego wieku np. ma problemy z mówieniem.

 

W skład CZR wchodzą takie choroby jak:

  • autyzm dziecięcy
  • zespół Aspergera
  • zespół Hellera
  • zespół Retta

 

Wyodrębnia się trzy podstawowe kategorie całościowych zaburzeń rozwojowych. Pierwszą grupą są zaburzenia autystyczne i dotyczą one dzieci, które wykazują znaczne trudności w zakresie komunikowania się zarówno werbalnego jak i niewerbalnego. Takie dzieci mają również duży problem z interakcjami społecznymi. Do drugiej grupy zalicza się zespół Aspergera, który charakteryzuje się łagodniejszymi deficytami. Trzecia grupa to całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone. Do tej grupy zalicza się dzieci, które mają widoczne objawy podobne do powyższych, ale nie są one na tyle oczywiste by można zdiagnozować je jako klasyczną postać autyzmu.

 

Autyzm dziecięcy

Dziecko chore na autyzm ma problem z komunikacją swoich uczuć i budowaniem relacji. Takie dziecko żyje w świecie własnych przeżyć, unika kontaktu wzrokowego i nie daje się dotykać.

 

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera przypomina autyzm, ale jego objawy są łagodniejsze. Chore dziecko ma problemy z umiejętnościami społecznymi, trudności w akceptowaniu zmian oraz ograniczoną elastyczność myślenia, ale nie wykazuje upośledzenia umysłowego czy opóźnienia rozwoju mowy.

 

Zespół Hellera

W przypadku tej choroby dziecko na początku rozwija się normalnie, ale w wieku około trzech, czterech lat traci wcześniej nabyte umiejętności (językowe, społeczne i motoryczne).

 

Zespół Retta

Pojawia się nagle i objawia się znaczną i i głęboką niepełnosprawnością ruchową oraz ograniczonym kontaktem z otoczeniem. Dotyczy głównie dziewczynek.

 

Schorzenia wchodzące w skład CZR są do siebie podobne i różnice między nimi bardzo subtelne. Może się okazać, że za sprawą dobrej terapii dzieci autystyczne będą wykazywać w późniejszym wieku lżejsze formy chorobowe takie jak zespół Aspergera czy Retta.

Oceń post