Alimenty na dziecko – wszystko, co musisz wiedzieć

 

       Alimenty na dziecko dla wielu samotnie wychowujących dziecko rodziców są jedną z niewielu możliwości, które dają możliwość godziwego życia. Można je pobierać zarówno na dziecko małoletnie, jak również pełnoletnie. Aczkolwiek odnosząc się do tej drugiej kwestii, wymogiem jest, aby dziecko nie miało ukończonego 25. roku życia, jak również dziecko to musi się w dalszym ciągu kształcić.

Jak złożyć wniosek o alimenty?

                     Wniosek o alimenty składa się co do zasady, do 10. sierpnia danego roku, aby zachować ciągłość pobieranych świadczeń. Wniosek taki składa się we właściwym miejscowo wydziale ds. świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta. Wymaganymi dokumentami podczas starania się o alimenty na dziecko są:

– zaświadczenie o zarobkach, a gdy ich brak, to zaświadczenie z urzędu o pobieraniu zasiłków dla bezrobotnych

– dokumenty poświadczające uczęszczanie dziecka do szkoły

– dokumenty od komornika, w przypadku gdy strona zobowiązana do spełniania świadczeń jest dłużnikiem na rzecz Skarbu Państwa, w związku z niewypłacalnością alimentacyjną

                      Kwotę alimentów, która została wyegzekwowana przed sądem zostaje nam przekazywana do 10. każdego miesiąca, aczkolwiek jeżeli pojawią się jakieś zmiany dotyczące zatrudniania, bądź rezygnacji z nauki, trzeba jak najszybciej powiadomić odpowiedni organ, aby nie stracić prawa do świadczeń, a w następstwie nie doprowadzić do sytuacji, w której nienależnie pobrane świadczenia będzie trzeba zwrócić wraz z należnymi odsetkami

Jak wyegzekwować odpowiednią wysokość alimentów?

                    Otóż kwestia ta zależy od kilku czynników, do których należą:

– wiek dziecka i jego potrzeby osobiste (tj. koszty wyjść do kina, przybory szkolne, zakup odpowiedniego ubioru, leczenie, wyżywienie)

– możliwości zarobkowe rodzica, bądź ich brak

                    Trzeba zwrócić uwagę, iż w normalnych sytuacjach koszty utrzymania dziecka zazwyczaj są dzielone na połowę, aczkolwiek w przypadku, gdy dziecko mieszka tylko z jednym z rodziców, to ten drugi rodzic jest zobowiązany przekładać na dziecko wyższą kwotę, niż jeżeli jedynie połowę kosztów utrzymania. Wiąże się to  faktem, iż rodzic zamieszkujący z dzieckiem na stałe musi ponosić również takie koszty, jak: opłata mieszkania, opłata rachunków, koszt wyżywienia dziecka, jak również wszelkie koszty bieżące związane z wyjściem dziecka do teatru, zoo, bądź zakup sprzęty komputerowego.

Oceń post